Име на училището ?

Задължително е въвеждане на това поле
Име на учасника (преподавател) ?

Град ?

Специалност ?

Преподавани дисциплини ?

Телефон ?

Е-Mail ?

Участие в обсъждане на ?

Предварително подготвени материали ?


Участие в работна група

    

Работните срещи на работната група по професии и специалности ще се проведат на 24 Юни от 9 часа в зала 305 и 404 на ПГЕХТ Проф. Асен Златаров гр. Плевен. Телефон за контакт 064 / 840825 и 0879832579 - Теодора Стефанова