Име на училището ?

Задължително е въвеждане на това поле
Трите имена (преподавател) ?

Роден на, град ?

Длъжност, месторабота ?

Диплома сер, номер, рег. номер ?

Образователно-квалификационна степен (бакалавар / магистър)?

Издадена от ?

Телефон за връзка ?

Не съм робот, потвърждавам регистрацията

    

Регистрации се приемат до 04.12.2016 г. Телефон за контакт 064 / 840825 и 0879832579 - Теодора Стефанова