Новини и съобщения

15.04.2016 - Работна среща ДКИ  Сподели във Facebook
На 14 април 2016 година в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ - Плевен се проведе работна среща на представители на Асоциацията на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии (АПГЕЕКТ). Обсъждан беше начина на провеждане на ДКИ. Групата предложи изпита за придобиване на професионална квалификация от учебната 2016/2017 година да се провежда под формата на тест. Обобщиха се изискванията за изработване на тестовете за ДКИ.


 


28.03.2016 - Среща на представители на АПГЕЕКТ   Сподели във Facebook
На 25 март 2016 година в зала „Гена Димитрова” на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ в гр. Плевен се проведе национална среща на представители на Асоциацията на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии (АПГЕЕКТ). Обсъждани бяха проблеми, свързани с професионалното образование, измененията в Закона за професионалното образование и обучение, провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, актуализиране на държавните образователни изисквания, пилотно въвеждане на дуалната система и квалификацията на учителите по професионална подготовка.
АПГЕЕКТ е единствената организация в страната, която обединява професионални гимназии и технически университети, работещи за развитието на качеството на обучение и неговото практическо приложение и за утвърждаването на професионалното образование.
Сред гостите бяха Зам. кмета по образованието на Община Плевен – г-н Стефан Милев, представител на НАПОО – г-жа Пенка Николова, на РИО Плевен и на браншови организации и работодатели.28.02.2016 - Очакваме снимка за БАНЕР на сайта  Сподели във Facebook
Молим всички членове, които имат панорамна снимка на своето училище с висока резолюция над 2000 пиксела да я изпратят на e-mail адреса на асоциацията. Снимките ще бъдат използвани за банери в сайта.

12.02.2016 - Получаване на сертификат за членство  Сподели във Facebook
След направена заявка за регистрация към Асоциацията в пет дневен срок управителният съвет на асоциацията потвърждава или отказва членстовото. Членовете получават сертификат.

01.01.2016 - Вече регистрираме партньори  Сподели във Facebook
От началото на новата година, започваме набиране и регистриране на нови пъртньори. За повече информация се свържете на телефоните показани в раздел: Контакти

02.12.2015 - Регистриран е нов домейн  Сподели във Facebook
Днес беше регистриран домейн на Асоциация на ПГ по електроника, електротехника и компютърна техника. Сайта на асоциацията може да бъде достъпен от адрес: www.apgek.com