Контакт с нас

гр. Плевен, ул. Цар Самуил 2
e-mail: apgeekt@abv.bg

Сътрудник: Теодора Стефанова
телефон: (064) 840825

Председател: Калин Йончев
телефон: (087) 8778850